Utolsó frissítés: 2011. febr. 2.

Önéletrajz


I. Személyi adatok

Születési dátum/hely: 1975. október 17., Nagyvárad (Oradea), Bihar megye, Románia
Lakhely: 400290 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Donáth u. 23/M3/20., Románia
Munkahely: adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék (Kolozsvár)
Családi állapot: nős
Telefon: +40-721-726105
Elektronikus postaláda: mbalint3@yahoo.com
Nyelvismeret: magyar – anyanyelv, román – felsőfok, angol – középfok, német – alapfok, francia – alapfok
Kutatási terület: hangyaökológia és -faunisztika, szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia

II. Tanulmányok

 • 1990-1994: középiskola, marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, kémia-biológia szak;
 • 1994-1998: egyetemi tanulmányok, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem biológia szak magyar tagozat.
 • 1998-2001: nappali tagozatos doktori képzés, Szegedi Tudományegyetem Ökológia Tanszék, Természetvédelmi Ökológia Doktori Program. A PhD-cím megszerzésére 2005 novemberében került sor Summa cum laude minősítéssel. A dolgozat címe: Nem territoriális hangyafajok (Hymenoptera: Formicidae) táplálkozási stratégiájának plasztikus jellege. A dolgozat vezetője: Dr. Gallé László egyetemi tanár (SZTE).

 

III. Szakmai előrehaladás

 • 1998-2002: gyakornok, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar Állattani Tanszék;
 • 2002-2005: tanársegéd, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar Állattani Tanszék, majd Taxonómiai és Ökológiai Tanszék;
 • 2005- ...: egyetemi adjunktus, kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kar Taxonómiai és Ökológiai Tanszék.

 IV. Kutatási terület: hangyaökológia és -faunisztika, szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia

 V. Kutatási tevékenység (résztvétel kutatási programokban)

 • 1995: a Sebes-Körös folyókutató expedíció résztvevője, szervező Pro Európa Liga (Marosvásárhely) és Tisza Klub (Szolnok), programvezető: dr. Sárkány-Kiss Endre;
 • 1996: Szamos folyókutató expedíció résztvevője, szervező Pro Európa Liga (Marosvásárhely) és Tisza Klub (Szolnok), programvezető: dr. Sárkány-Kiss Endre;
 • 1996-1998: a kolozsvári Öko Stúdium Társaság (Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának ifjúsági tagozata) Szénafüvek kutatási programjának vezetője;
 • 1998-2000: az Öko Stúdium Társaság (Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának ifjúsági tagozata) Lápvilág kutatási programjának a vezetője;
 • 1999-2000: a szegedi JATE Ökológiai Tanszék által szervezett Alföldi élőhelyhálózatok kutatási program résztvevője, programvezető: Dr. Gallé László;
 • 2001: a Kolónián belüli és kolóniák közötti genetikai plaszticitás közönséges hangyafajoknál: az élőhelytípus és a földrajzi elterjedés hatása kutatási program (A.N.S.T.I., B27/6203) vezetője (BBTE, Állattani Tanszék);
 • 2003: A számítógépes adatnyilvántartás és feldolgozás jelentősége a élőhelyminősítési tevékenységben két reprezentatív állatcsoport példáján faunisztikai adatbázisfejlesztő kutatási program résztvevője, támogató Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézet, programvezető dr. Ujvárosi Lujza (BBTE, Állattani Tanszék);
 • 2004-2006: a Molekuláris taxonómiai és populációökológiai vizsgálatok egyes védett lepke, hangya és hüllő fajoknál száraz élőhelyeken kutatási program (C.N.C.S.I.S., 45/379) résztvevője, programvezető: dr. Rákosy László (BBTE, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék).
 • 2004-2006: a Nemrég betelepült növény- és állatfajok Romániában – megelőzés és kontroll kutatási program (C.N.C.S.I.S., 370) résztvevője, programvezető dr. Laura Momeu (BBTE, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék).
 • 2006-2008: a Romániai Kárpátok: fajképződési centrum vagy barrier a posztglaciális speciációs és izolációs folyamatokban egyes rovarcsoportok esetében, morfometriai és molekuláris bizonyítékok kutatási program (C.N.C.S.I.S., 31/1342) résztvevője, programvezető dr. Ujvárosi Lujza (BBTE, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék).
 • 2007-2009: a Izolációs és fajképződési folyamatok egyes rovarcsoportoknál a Kárpát—medencében. Morfológiai, ökológiai és genetikai differenciálódás. (Izolarea şi speciaţia la unele grupe de insecte din bazinul carpatic. Diferenţieri morfologice, ecologice şi genetice.) kutatási program (ID-552 IDEI PNII) résztvevője, programvezető dr. Rákosy László egyetemi tanár (BBTE, Taxonómiai és Ökológiai Tanszék).

VI. Oktatási tevékenység

A BBTE (Kolozsvár) Biológia és Geológia Kar Taxonómiai és Ökológiai Tanszéke keretében jelenleg oktatott tantárgyak:

 • Gerinctelen állattan gyakorlat (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Bevezetés a biológiába előadás és szeminárium (alapképzés, kötelező, 1. félév)
 • Állatgyűjtés és -preparálás gyakorlat (alapképzés, fakultatív, 4. félév)
 • Általános rovartan (Entomológia) előadás és gyakorlat (alapképzés, opcionális, 6. félév)
 • Szociobiológia előadás és szeminárium (magiszteri szak, kötelező, 2. félév)

VII. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések)

Jelentős ösztöndíjak

 • 2006 január: HU-TAF 1591, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum
 • 2006 szeptember: AT-TAF 2011, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Bécs, Természettudományi Múzeum (NHMW)
 • 2006 november-december: PL-TAF 2010, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Varsó, a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) Állattani Múzeuma és Intézete (MIIZ)
 • 2007 november-december: PL-TAF 3066, Synthesys EU FP6 kutatási ösztöndíj, Varsó, a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) Állattani Múzeuma és Intézete (MIIZ)

 

VIII. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében

Egyesületek:

 • Apáthy István Egyesület (Kolozsvár)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)
 • Magyar Rovartani Társaság (Budapest)
 • Nemzetközi Társasrovar Egyesület, angol nyelvű tagozat (International Union for the Study of Social Insects, Central-European section)
 • Román Lepkészegyesület (Kolozsvár)

 

Folyóiratok:

 • 1998-2001: a Collegium Biologicum tudományos folyóirat felelős szerkesztője, kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület – Öko Stúdium Társaság (Kolozsvár)
 • 2006- ...: az Acta Scientiarium Transylvanica - Múzeumi Füzetek folyóirat szerkesztőségi titkára, kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)

IX. Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • angol – középfok
 • német – alapfok
 • francia – alapfok